Ostatné obrazy

Počas mojej umeleckej tvorby nastali mnohé obrazy a medzi nimi sú i tie, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich skupín. Okrem nich sú tu aj obrazy namaľované na dreve. 

Obrazy na dreve