Hajko

Pavel Hajko
insitný maliar

Pavel Hajko

Umelecká kritika

Vďaka obrazotvornosti v priebehu času sa Pavlovi Hajkovi podarilo bohatú symboliku kohúta vydiferencovať a zúžiť. Tak sa vyhol možnej interpretácii svojich kohútov v širokom vý­znamovom spektre a potencoval iba kohúta ako stelesnenie mužského kozmického princípu.

Pavel Hajko sa rozpracovaním vlastnej autentickej vý­tvarnej poetiky priradil k malému počtu kovačických maliarov, ktorí prekročili vo svojej tvorbe rámce číreho napodobovania idealizovanej skutočnosti a vďaka svojej fantázii vybudovali svoj umelecký svet, jedinečný a nezopakovateľný.

Galéria

Umelecká práca Pavla Hajku sa môže roztriediť do niekoľkých etáp na základe ktorých sú usporiadané aj fotky v tejto galérii.

Kontakt

V prípade, že máte nejakú otázku, poznámku, pochvalu alebo si chcete kúpiť obraz, prosím aby ste sa mi ozvali prostredníctvom kontaktného formuláru, na telefónne čísla alebo E-mailom.
Adresa

Pavel Hajko
Tatranská 10
26210 Kovačica

Telefónne čísla

+381 13 661 883
+381 60 0661 883 (SRB)
+421 908 5311 87 (SK)

E-mail

pavel.hajko@gmail.com

Sociálne siete
Adresa

Pavel Hajko
Tatranská 10
26210 Kovačica

Telefónne čísla

+381 13 661 883
+381 60 0661 883 (SRB)
+421 908 5311 87 (SK)

E-mail

pavel.hajko@gmail.com

Sociálne siete