Razne slike

Postoje slike koje su nastale tokom svih ovih godina mog umetničkog rada, a ne mogu se svrstati ni u jednu od prethodnih kategorija, pa Vam ih predstavljam ovde.

Slike na drvetu