Petao

Svaki petao je drugačiji i svaki je moj. To je univerzalni petao, koji je sinoim dobra, uživanja, sunca, hrabrosti, a u isto vreme, to je ptica, kao stvorena za likovnog umetnika i njegovu paletu.